• مشکلات آسایشی مرغ‌های تخمگذار

    مشکلات آسایشی مرغ‌های تخمگذار

    اجداد مرغ‌های کنونی که 8000 سال پیش اهلی شده‌اند، جثه کوچک‌تری داشتند و برای فرار از دست دیگر جانوران می‌توانستند به آسانی در میان بوته‌ها و پستی‌بلندی‌های طبیعی پنهان شوند و هر سال تقریباً 12 تخم می‌گذاشتند.

عناوین اصلی