• روش های تشخیص ورم پستان در گاوهای شیری

    روش های تشخیص ورم پستان در گاوهای شیری

    هرچه ورم پستان سریع‌تر پیدا شود، نتیجه درمان بهتر خواهد بود به‌همین دلیل استفاده از فیلتر لخته‌یاب در لاینرها و با اهدای جایزه به کارگر ورم‌یاب به‌جای تهدید کارگر شیردوش توصیه می‌شود.

عناوین اصلی