ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند نژاد هبریدین (Hebridean Sheep)

گوسفند نژاد هبریدین (Hebridean Sheep) ۱۳۹۹/۵/۹ 12:35:14 PM

گوسفند نژاد هبریدین (Hebridean Sheep) بومی جزایر سواحل غربی اسکاتلند می‌باشد. این نژاد کوچک شبیه به دیگر گوسفندان دم‌کوتاه اروپای شمالی است.

عناوین اصلی