• نیاز به پتاسیم پیش از زایمان دام

    نیاز به پتاسیم پیش از زایمان دام

    غلظت طبیعی و نرمال پتاسیم در پلاسمای گاو حدود 3.9 تا 5.8 میلی‌اکی‌والان در لیتر می‌باشد. حفظ پتاسیم طبیعی در گاوهای دوره انتقال تاثیرات بسزایی در سلامت دام دارد.

عناوین اصلی