ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

هیپوکالمی

نیاز به پتاسیم پیش از زایمان دام

نیاز به پتاسیم پیش از زایمان دام ۱۳۹۹/۴/۲۱ 9:38:10 AM

غلظت طبیعی و نرمال پتاسیم در پلاسمای گاو حدود 3.9 تا 5.8 میلی‌اکی‌والان در لیتر می‌باشد. حفظ پتاسیم طبیعی در گاوهای دوره انتقال تاثیرات بسزایی در سلامت دام دارد.