ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

لینکوسول

محلول استریل تزریقی - Spectolin

لینکومایسین + اسپکتینومایسین (لینکوسول)

لینکومایسین + اسپکتینومایسین (لینکوسول) ۱۳۹۲/۳/۳۱ 5:41:08 PM

هر میلی‌لیتر لینکوسول حاوی 50 میلی گرم لینکومایسین فعال به صورت ملح هیدروکلراید و 100 میلی گرم اسپکتینومایسین فعال به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.