ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیماری های قابل انتقال از خرگوش

بیماری های قابل انتقال از خرگوش ۱۳۹۶/۵/۲۵ 3:46:59 PM

خرگوش پستانداری است علفخوار، از خانواده خرگوشان (Leporidae) و دارای اندامی شبیه به گربه و گوش‌های دراز و لب‌های شکافدار. دست‌های خرگوش از پاهایش کوتاهتر است.

عناوین اصلی