• آشنایی با نحوه جفت گیری و تخمگذاری کبوتر

    جفتگیری و تخمگذاری کبوتر

    بعد از اینکه کبوتر ماده‌ای نری را به عنوان جفت برگزیند اووسیت‌ها در تخمدان شروع به رشد کرده و پس از تقریباً 4- 5روز اولاسیون انجام گرفته و مدت کوتاهی بعد از آن هم جفت‌گیری و انتقال اسپرم صورت می‌گیرد.

عناوین اصلی