• گوسفند نژاد رومانف (Romanov)

    گوسفند نژاد رومانف

    گوسفند رومانوف (Romanov) نژادی از گوسفندان اهلی متعلق به دره ولگای شمالی در شمال شرق مسکو در کشور روسیه می‌باشد. نام این نژاد از دهکده‌ای به همین نام در این منطقه گرفته شده است.

عناوین اصلی