• چگونه کوکاتیل (عروس هلندی) شاد و سلامتی داشته باشیم؟

    کوکاتیل

    زادگاه پرنده کوکاتیل استرالیاست. برای نگهداری به عنوان پرنده خانگی بسیار مناسبند و می‌توانند همدم بسیار دلنشینی باشند. در اینجا می‌پردازیم، به برخی از نکاتی که به شما کمک می‌کند تا دوست کوچک خود را شاد و سلامت نگهدارید.

عناوین اصلی