ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

حمل ونقل دام

قرنطینه و حمل و نقل بهداشتی دام

قرنطینه و حمل و نقل بهداشتی دام ۱۴۰۰/۵/۱۳ 2:21:45 PM

جهت جلوگیری از پراکندگی بیماری درحین جابجایی و انتقال دام‌ها، باید عوامل بیماری‌زا در دام را بصورت کامل بررسی کرده و برای مدتی در دامداری قرنطینه بماند.

جابجایی بیشتر، بیماری بیشتر

جابجایی بیشتر، بیماری بیشتر ۱۳۹۹/۴/۸ 12:26:30 PM

در یک گاوداری، قبل از اینکه تلیسه‌هایی با ارزش ژنتیکی بالا مرکز پرورش را ترک کنند، آنها را ازنظر وجود ویروس اسهال ویروسی گاوی (BVDV) از میان دیگر موارد آزمایش کردند.