• مروری بر اصلاح نژاد زنبورعسل

    مروری بر اصلاح نژاد زنبورعسل

    صنعت پرورش زنبورعسل دنیا توسط دو عامل بسیار مهم، یعنی جرب‌های Varroa و زنبورهای Africanized مورد تهاجم قرار گرفتند. ولی با انجام اصول اصلاح نژاد، مشکلات ناشی از این عوامل به‌طور کلی حل شد.

عناوین اصلی