ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کالبدگشایی

آزمایش پس از مرگ پرندگان

آزمایش پس از مرگ پرندگان ۱۳۹۹/۳/۱۰ 10:09:49 AM

جهت تشخیص بسیاری از بیماری‌ها و انگل‌ها نیاز است که پس از مرگ، پرنده کالبدگشایی شده و با کمک نشانه‌ها بیماری را تشخیص دهیم، در این نوشته شیوه و مراحل انجام این آزمایش توضیح داده شده است.

عناوین اصلی