ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سم بدن دام

مکتومیل 10%

مکتومیل 10% ۱۳۹۹/۳/۱ 10:02:29 AM

مکتومیل 10% به فرم امولسیون بوده و برای مبارزه با انگل‌های خارجی دام کاربرد داشته و پس از رقیق‌سازی، به روش‌های حمام و محلول پاشی سطح بدن دام استفاده می‌شود.

سموم دامی

سموم دامی ۱۳۹۲/۶/۱۲ 3:41:30 PM

سموم دامی به فرم امولسیون بوده و برای مبارزه با انگل‌های خارجی دام کاربرد داشته و پس از رقیق‌سازی، به روش‌های حمام و محلول پاشی سطح بدن دام استفاده می‌شود.

عناوین اصلی