• سگ نژاد اسموث فاکس تریر (Smooth Fox Terrier)

    سگ نژاد اسموث فاکس تریر

    سگ‌های نژاد اسموث فاکس تریر (Smooth Fox Terrier) بسیار صمیمی، پرانرژی و اجتماعی بوده و روابط بسیار خوبی با کودکان دارند زیرا هرگز از بازی کردن با آنها خسته نمی‌شوند.

عناوین اصلی