• پنومونی مایکوپلاسمایی

    پنومونی مایکوپلاسمایی

    شکل پنومونیک بیماری مایکوپلاسموز شبیه به سایر پنومونی‌هاست. تب، بی‌اشتهایی، ترشحات بینی، سرفه و افزایش حرکات تنفس و همزمان در برخی از موارد اوتیت مدیا و آرتریت دیده می‌شود.

عناوین اصلی