• انتقال و انتشار بیماری مایکوپلاسموزیس

    انتقال و انتشار بیماری مایکوپلاسموزیس

    مهمترین راه انتقال مایکوپلاسموزیس ترشحات خارج شده از دستگاه تنفس و شیر می‌باشد. همین‌که بیماری در یک گاوداری تثبیت شد ریشه‌کن کردن آن بسیار سخت خواهد بود.

عناوین اصلی