ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بیماری مدی

بیماری مدی (Maedi)

بیماری مدی (Maedi) ۱۳۹۹/۱/۲۸ 9:42:53 AM

عامل بیماری مدی (Maedi) لنتی‌ویروس است که ایجاد مشکلات تنفسی یا مدی و اختلالات عصبی یا ویزنا را می‌نماید.

عناوین اصلی