• بیماری های ویروسی نوظهور خرگوش ها و جوندگان

    بیماری‌های ویروسی نوظهور خرگوش‌ها و جوندگان

    دو ویروس درحال ظهور در حیوانات اگزوتیک عبارتند از: «بیماری هموراژیک ویروسی» در خرگوش‌ها و «هانتا ویروس» در جوندگان، که دلایل بروز تب خونریزی‌دهنده و سندروم‌های کلیوی در انسان هستند.

عناوین اصلی