• تغذیه بره از تولد تا از شیر گیری

  تغذیه بره

  بره بایستی بلافاصله بعد از تولد از کلستروم مادر استفاده بکند. کلستروم بره را از عفونت محافظت می‌کند.

 • اسهال در بره ها

  اسهال در بره‌ها

  اسهال در بره‌ها در تمام سنین مشاهده می‌شود و براساس زمان ابتلاء دلیل بروز آن متفاوت است. اسهال به‌واسطه باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها، آندوتوکسمی‌ها و توکسین‌های غذایی ایجاد می‌شود.

 • کوکسیدیوز (Coccidiosis)در بره ها

  کوکسیدیوز در بره ها

  کوکسیدیوز (Coccidiosis) عمدتاً توسط گونه ایمریا که اختصاصی میزبان خاصی است ایجاد می‌شود برای مثال گونه‌ای که گوسفند را آلوده می‌کند، در بز بیماری ایجاد نمی‌نماید.

 • کلستریدیم سوردلی (Clostridium sordellii)

  کلستریدیم سوردلی در بره ها

  در بره‌های 4 تا 10 هفته‌ای خوردن شیر زیاد حیوان را مستعد به ابتلاء کلستریدیم سوردلی (Abomasitis/metritis) می‌نماید.

 • اسهال خونی (dysentery) بره ها

  اسهال خونی بره‌ها

  اسهال خونی (dysentery) بره‌ها توسط توکسین‌های بتا و اپسیلن کلستریدیوم پرفرانژنس تیپ B ایجاد می‌شود. بیماری عمدتاً در بره‌های زیر 2 هفته و بیشتر در 2 تا 3 روزگی دیده می‌شود.

 • آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia)

  آنتروتوکسمی در بره ها

  تیپ C و D کلستریدیوم پرفرنژانس ایجاد آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia) می‌نماید. آنتروتوکسمی تیپ D عمدتاً پس از مصرف دانه‌ها و یا تغییر ناگهانی غذا به غذای بهتر صورت می‌گیرد.

 • اسهال ای کلای

  اسهال ای‌کلای

  اسهال ای‌کلای یکی از عوامل مرگ بره وبزغاله‌های تازه متولد شده می‌باشد.

عناوین اصلی