• علل باکتریایی سقط جنین

  لیستریوز و سقط جنین در دام

  لیستریوز و سقط جنین در دام

  لیستریا مونوسیتوژنز باکتری گرم مثبت، غیر اسید فاست و میله‌ای کوتاه به‌صورت مستقیم و یا کمی خمیده می‌باشد. این باکتری در طبیعت بر روی علوفه و گیاهان، خاک، شیر و مدفوع فراوان است.

 • سقط به واسطه گونه های لیستریا (Listeria)

  سقط به‌واسطه گونه‌های لیستریا

  گونه‌های لیستریا (Listeria) بیماری‌های مختلفی ازجمله سپتی‌سمی، آنسفالیت، التهاب شیردان، التهاب روده کور و قولون‌ها و سقط در گوسفند ایجاد می‌کنند.

عناوین اصلی