• سقط های سالمونلایی (Salmonella)

    سقط های سالمونلایی

    درموارد شیوع سقط های سالمونلایی (Salmonella) معمولاً چند هفته قبل از سقط میش‌ها باکتری را از راه دهان دریافت نموده‌اند بنابراین در واگیری‌های طبیعی یافتن منشاء بیماری مشکل است.

عناوین اصلی