• جمع آوری نمونه و تشخیص کمپیلوباکتریوز

    جمع آوری نمونه و تشخیص کمپیلوباکتریوز

    جهت تشخیص دقیق کمپیلوباکتریوز به جمع آوری نمونه از دام می‌پردازیم. در این بخش توضیح داده شده که از چه قسمت‌هایی و چگونه باید برداشت شده و چگونه نمونه‌ها را نگهداری و انتقال دهید.

  • سقط کمپیلوباکتریایی (Campylobacter abortion)

    سقط کمپیلوباکتریایی

    دو سوش مهم که سقط جنین ایجاد می‌کنند شامل کمپیلوباکتر فتوس و ژژونی است. در این نوشته به توضیح سقط کمپیلوباکتریایی (Campylobacter abortion) خواهیم پرداخت.

عناوین اصلی