• چرا سگ ها چمن یا گیاه می خورند؟

    چرا سگ‌ها چمن یا گیاه می‌خورند؟

    بیشتر صاحبان سگ‌ها بارها شاهد علف خوردن آنها بوده‌اند یا شنیده‌اند که حیوان وقتی ناخوش، گرسنه یا بی‌حوصله است این کار را می‌کند، اما درواقع این یک رفتار کاملاً عادی است. در ادامه دلایل علف خوردن سگ‌ها توضیح خواهیم.

عناوین اصلی