• تشخیص سلامت فضله در کوکاتیل ها (عروس هلندی)

    تشخیص سلامت فضله در کوکاتیل‌ها، عروس هلندی

    مدفوع سالم پرنده شامل فضله‌ای نسبتاً سفت و جامد به همراه مقداری مایع است. مدفوع سالم پرندگان فاقد هرگونه بویی هستند و بد نیست که بدانید مدفوع و اورات خود را به‌صورت همزمان ازبدن دفع می‌کنند.

  • تشخیص بیماری کوکاتیل (عروس هلندی)

    بیماری‌های کوکاتیل، عروس هلندی

    کوکاتیل (عروس هلندی) طوطی‌هایی اجتماعی و باهوش هستند طول عمر آنها ۱۵-۲۰ سال می‌باشد که با مراقبت و توجه کافی و مناسب بیشتر نیز خواهد شد.

عناوین اصلی