• ماهی شیشه ای (Glassfish)

    ماهی شیشه‌ای

    گلاس‌فیش یا ماهی شیشه‌ای (Glassfish) عضوی از خانواده Chandidae یا Ambassidae می‌باشد که شامل همه ماهیانی است که دارای بدنی شفاف هستند.

عناوین اصلی