• قرقاول نژاد الیوت (Elliot’s pheasant)

    قرقاول نژاد الیوت

    قرقاول نژاد الیوت (Elliot’s pheasant) متعلق به جنوب شرق کشور چین و رودخانه یانگ تسه است و جزو دسته قرقاول‌های دم‌دراز محسوب می‌شود .

عناوین اصلی