ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

فاکتورهای موثر بر کیفیت گوشت مرغ

فاکتورهای موثر بر کیفیت گوشت مرغ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 8:44:41 AM

پیش از اینکه به کیفیت گوشت مرغ بپردازیم، لازم است واژه کیفیت به‌طور واضح تعریف شده و سپس ارتباط آن با گوشت مرغ بررسی شود.

بهتر ساختن کیفیت گوشت مرغ

بهتر ساختن کیفیت گوشت مرغ ۱۳۹۸/۱۱/۳ 12:13:07 PM

در بازار گوشت مرغ، بهبود کیفیت، و نیز پیشگیری از نقایص ساختاری گوشت، از اولویت‌های اصلی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان به شمار می‌روند.

عناوین اصلی