• 30 گونه جانوری در استرالیا منقرض شد

    30 گونه جانوری در استرالیا منقرض شد

    بر اثر آتش‌سوزی جنگل‌های استرالیا، نزدیک به ٣٠ گونه جانوری برای همیشه منقرض شده‌اند که این مساله فاجعه‌ای بزرگ برای تمام دنیا محسوب می‌شود.

عناوین اصلی