• پرسشنامه جهت تشخیص همه گیری در گله های دامی

    پرسشنامه جهت تشخیص همه گیری در گله های دامی

    این پرسشنامه‌ها جهت تشخیص همه‌گیری بروسلوز در گله‌های دامی تهیه شده و به تشخیص و یافتن روش درمانی مناسب و جلوگیری از گسترده‌تر شدن بیماری، کمک خواهد کرد.

  • آنفلوانزای خوکی به ایران راه یافت

    آنفلوانزای خوکی به ایران راه یافت

    پس از گسترش جهانی بیماری آنفلوانزای خوکی، اکنون به ایران راه یافته و طبق آمار وزارت بهداشت مبتلایان در کشور- بیش از ۱۴۵ نفر- ودر شرایطی است که تاکنون هیچ مورد مرگ ومیر بر اثر آن گزارش نشده است.

عناوین اصلی