• تغذیه بره از تولد تا از شیر گیری

  تغذیه بره

  بره بایستی بلافاصله بعد از تولد از کلستروم مادر استفاده بکند. کلستروم بره را از عفونت محافظت می‌کند.

 • نارسائی تخلیه شیردان

  نارسائی تخلیه شیردان

  علائم کلینیکی نارسائی تخلیه شیردان درظرف چند ماه ظاهر شده که با کاهش وزن همراه است.

 • پرخوری (اسیدوز)

  پرخوری یا اسیدوز

  پرخوری یا اسیدوز در میش‌ها پس از خوردن مقدار زیادی ترکیبات نشاسته‌دار مثل کنسانتره، نان، سیب‌زمینی و... ایجاد می‌شود.

 • میازیس در گوسفند (Blowfly strike)

  میازیس در گوسفند Blowfly strike

  میازیس (Blowfly strike) بیماریی است ناشی از حضور لارو مگس‌ها در بافت‌های زنده و یا مرده بدن که این ورود و حضور لارو ممکن است از طریق زخم و جراحات پوستی و یا از طریق حفرات طبیعی بدن صورت گیرد.

 • طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR

  طاعون نشخواركنندگان كوچک PPR

  ویروس مولد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR = Ruminants Peste des Petits) از جنس موربلی ویروس (morbillivirus) تحت فامیل پارامیکسو ویروینه (Paramyxovirinae) و فامیل پارامیکسوویریده (Paramyxoviridae ) قرار دارد.

 • بیماری فوت رات (Foot rot)

  بیماری فوت‌رات

  بیماری فوت‌رات (Foot rot) مهم‌ترین بیماری سم در گوسفندان است که توسط ۳ میکروب مهم ایجاد می‌شود: دیکلوباکتر نودوزوس (Dichelobacter nodosus) فوزوباکتریوم نکروفوروم (Fusobacterium necrophorum) اسپیروکت‌ها از جنس تروپنوما (Treponema)

 • کمبود سلنیوم در گوسفندان

  کمبود سلنیوم در گوسفندان

  برای آگاهی از وضعیت سلنیوم در گوسفند می‌توان مقدار آن را در سرم، پلاسما و یا گلبول‌های قرمز اندازه‌گیری نمود. اندازه‌گیری سلنیوم کلی خون نشان‌دهنده میزان دریافتی از طریق غذا می‌باشد.

 • اکتیمای واگیر (Contagious Ecthyma (Orf

  اکتیمای واگیر

  ویروس بیماری اکتیمای واگیر جزو پاراپاکس ویروس‌ها بوده و درظرف 10 تا 14 روز به‌ویژه پس از تغییر به مراتع تیغ‌دار اتفاق می‌افتد. ویروس اکتیما با استافیلوکوک اثر سینرژیسم داشته و بصورت درماتیت صورت dermatitis facial تظاهر می‌کند.

 • پشم خوری (Trichophagia)

  پشم‌خوری

  پشم‌خوری (Trichophagia) رفتاری است غیرعادی که وقتی تعداد زیادی گوسفند در جایی بسته و محدود قرار گیرند، رخ می‌دهد.

 • بیماری مدی (Maedi)

  بیماری مدی

  عامل بیماری مدی (Maedi) لنتی‌ویروس است که ایجاد مشکلات تنفسی یا مدی و اختلالات عصبی یا ویزنا را می‌نماید.

 • پنومونی مزمن چرکی (آبسه ریه)

  پنومونی مزمن چرکی

  باکتری‌های متعددی وجود دارند که سبب ایجاد پنومونی مزمن چرکی یا آبسه در ریه می‌شوند. این بیماری بیشتر متعاقب عفونت‌های چرکی نظیر ماستیت، آندوکاردیت و .. اتفاق می‌افتد.

 • آدنوماتوز ریوی (Ovine pulmonary adenocarcinoma)

  آدنوماتوز ریوی در دام

  آدنوماتوز ریوی (Ovine pulmonary adenocarcinoma) نوعی بیماری تومری واگیردار ریه است که به‌وسیله یک بتارتروویروس معروف به jaagsiekte sheep re تا trovirus (JSRV) ایجاد می‌شود.

 • برونشیت های انگلی (Parasitic bronchitis)

  برونشیت‌های انگلی

  برونشیت‌های انگلی (Parasitic bronchitis) در گوسفند کمتر از گاو شایع است و با سرفه مشخص می‌شوند.

 • پنومونی آتیپیک (atypical pneumonia)

  پنومونی مایکوپلاسما

  پنومونی آتیپیک (atypical pneumonia) یا پنومونی آنزوتیک (Enzootic pneumonia) همچنین به پنومونی مایکوپلاسما (Mycoplasmal Pneumonia) نیز شناخته می‌شود که در بره‌های زیر یک سال اتفاق می‌افتد.

 • پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)

  پنومونی پاستورلایی

  در پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)، اشکال حاد پنومونی توسط پاستورلا همولیتیکا در گوسفندان بالغ غبرمعمول است مگر عوامل مستعدکننده در محیط وجود داشته باشد.

عناوین اصلی