• مرغ مینا و بیماری خطرناک هموکروماتوز

    مرغ مینا و بیماری خطرناک هموکروماتوز

    هموکروماتوز بیماری جذب سریع و بیش‌ازحد آهن است که بین پرندگان بسیار شایع است و مرغ مینا مستعدترین پرنده در بروز بیماری هموکروماتوز یا جذب آهن سریع و زیاد است.

عناوین اصلی