• قرقاول نژاد میکادو (pheasant Mikado)

    قرقاول نژاد میکادو

    قرقاول میکادو (pheasant Mikado) که با نام قرقاول دم‌دراز میکادو نیز شناخته می‌شود؛ جزو دسته قرقاول‌های دم‌دراز است. این ماکیان پرنده ملی کشور تایوان هستند.

عناوین اصلی