• راهنمای تصویری تشخیص جنسیت مرغ عشق

    راهنمای تصویری تشخیص جنسیت مرغ عشق

    اگر از مرغ عشقی بعنوان پرنده خانگی نگهداری می‌کنید، بسیار مهم است که از جنسیت آن باخبر باشید. در این مقاله می‌آموزید که چطور با کمک رنگ پرهای پرنده، رفتار و صدای آواز جنسیتش را تشخیص دهید.

عناوین اصلی