• پیش‌بند شیردوشی

    پیش پوش

    پیش‌بند شیردوشی، پیش‌پوش

    پیش‌بند شیردوشی با عنوان "پیش‌پوش" عرضه می‌گردد. جنس این پیش‌بند از پارچه آکسفورد است که مصرف این پارچه به دلیل استفاده چندمنظوره آن به شکل فزاینده‌ای در سراسر جهان رو به افزایش است.

عناوین اصلی