ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

آشنایی با پرنده سهره

آشنایی با پرنده سهره ۱۳۹۸/۹/۲۸ 12:44:02 PM

پرنده سهره یکی از زیباترین پرندگان آوازخوان است که باید در شرایط خاصی نگهداری شود تا همیشه شاداب و سرمست آوازخوانی کند.

عناوین اصلی