ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

پرورش سهره

نکاتی درباره جفت زدن سهره با سهره

نکاتی درباره جفت زدن سهره با سهره ۱۳۹۸/۹/۲۸ 12:18:39 PM

برای جفت زدن سهره‌ها باید پرنده‌هایی را انتخاب کنید که همسان باشند. به این معنی که هم از لحاظ نژاد و هم از لحاظ اندام و هیکل مانند هم باشند.

عناوین اصلی