ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سهره

آشنایی با پرنده سهره

آشنایی با پرنده سهره ۱۳۹۸/۹/۲۸ 12:44:02 PM

پرنده سهره یکی از زیباترین پرندگان آوازخوان است که باید در شرایط خاصی نگهداری شود تا همیشه شاداب و سرمست آوازخوانی کند.

نکاتی درباره جفت زدن سهره با سهره

نکاتی درباره جفت زدن سهره با سهره ۱۳۹۸/۹/۲۸ 12:18:39 PM

برای جفت زدن سهره‌ها باید پرنده‌هایی را انتخاب کنید که همسان باشند. به این معنی که هم از لحاظ نژاد و هم از لحاظ اندام و هیکل مانند هم باشند.

غذای سهره ها

غذای سهره ها ۱۳۹۸/۹/۲۸ 12:10:46 PM

سهره‌ها در طبیعت از برخی حشرات و دانه‌ها تغذیه می‌کنند اما غذای آنها در قفس می‌تواند شامل موارد زیر باشد.

عناوین اصلی