• غذای سهره ها

  غذای سهره‌ها

  سهره‌ها در طبیعت از برخی حشرات و دانه‌ها تغذیه می‌کنند اما غذای آنها در قفس می‌تواند شامل موارد زیر باشد.

 • نکاتی درباره جفت زدن سهره با سهره

  نکاتی درباره جفت زدن سهره با سهره

  برای جفت زدن سهره‌ها باید پرنده‌هایی را انتخاب کنید که همسان باشند. به این معنی که هم از لحاظ نژاد و هم از لحاظ اندام و هیکل مانند هم باشند.

 • آشنایی با پرنده سهره

  آشنایی با پرنده سهره

  پرنده سهره یکی از زیباترین پرندگان آوازخوان است که باید در شرایط خاصی نگهداری شود تا همیشه شاداب و سرمست آوازخوانی کند.

عناوین اصلی