• گوسفند سرسیاه پارسی (Blackhead Persian)

    گوسفند سرسیاه پارسی

    گوسفند سرسیاه پارسی (Blackhead Persian) یکی از انواع گوسفندان گوشتی است که از آفریقای جنوبی سرچشمه گرفته است. در گویش آفریقایی‌ها به Swartkoppersie (پارس سیاه‌پوست) معروف است.

عناوین اصلی