• واکسن‌های ویروسی طیور

    واکسن دوگانه H120-B1

    واکسن دوگانه H120-B1

    واکسن دوگانه H120-B1جهت ایمن‌سازی فعال اولیه علیه بیماری نیوکاسل و برونشیت عفونی در مرغ‌های بومی و گله‌های صنعتی طیور استفاده می‌گردد. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

عناوین اصلی