• گرانی بنزین و مشکلات صیادان

    گرانی بنزین و مشکلات صیادان

    طبق آمار مربوط به سال ۹۴ در 7 استان ساحلی، ۱۴۱هزار و ۱۳۶ نفر به شغل صیادی مشغول می‌باشند. که پس از گرانی بنزین، هنوز خبری از اختصاص بنزین سهمیه‌ای برای آنها به گوش نمی‌رسد.

عناوین اصلی