• نفروپاتی تغذیه ای در طیور

    نفروپاتی تغذیه‌ای در طیور

    نفروپاتی تغذیه‌ای در طیور یکی از بیماری‌های کلیوی در طیور بوده که بر اثر نامناسب بودن جیره و کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی به‌وجود می‌آید.

عناوین اصلی