• ماهی اسکات سبز (Green Scat)

    ماهی اسکات سبز

    ماهی‌های اسکات سبز (Green Scat) از دسته ماهی‌های لب شور هستند که توانایی زندگی در آب‌های شیرین را نیز دارند. رنگ بدن این ماهی دارای رنگی سبز و زرد است با خال‌هایی سیاه.

عناوین اصلی