• مگنت و مگنت خوران فنری

    مگنت گاوی وسیله‌ای است برای درمان یا جلوگیری از بروز بیماری جسم خارجی در گاو.

عناوین اصلی