ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

قرقاول جیرفتی (Grey Partridge)

قرقاول جیرفتی (Grey Partridge) ۱۳۹۸/۹/۱۳ 10:30:22 AM

قرقاول جیرفتی (Grey Partridge) پرنده‌ای است از خانواده قرقاوول‌سانان که بومی کشور ایران است، این ماکیان از پرندگان تحت حمایت محیط زیست ایران بوده از این‌رو از جمعیت نسبتاً خوبی برخور هستند.

عناوین اصلی