ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

قرقاول ریوز

قرقاول نژاد ریوز (Reeve’s Pheasant)

قرقاول نژاد ریوز (Reeve’s Pheasant) ۱۳۹۸/۹/۱۹ 10:00:15 AM

خواستگاه اولیه قرقاول نژاد ریوز، بخش‌های مرکزی کشور چین می‌باشد و زیستگاه طبیعی آنها شامل مناطق و نواحی جنگلی و کوهستانی است.

عناوین اصلی