• قرقاول نژاد ریوز (Reeve’s Pheasant)

    قرقاول نژاد ریوز

    خواستگاه اولیه قرقاول نژاد ریوز، بخش‌های مرکزی کشور چین می‌باشد و زیستگاه طبیعی آنها شامل مناطق و نواحی جنگلی و کوهستانی است.

عناوین اصلی