• قرقاول نژاد سبز (Green Pheasant)

    قرقاول نژاد سبز

    قرقاول نژاد سبز (Green Pheasant) با نام علمی (Phasianusversicolor) بومی کشور ژاپن است از این‌رو با نام قرقاول سبز ژاپنی نیز شناخته می‌شود.

عناوین اصلی