• ماهی تیرانداز (Archer Fish)

    ماهی تیرانداز

    ماهی تیرانداز (Archer Fish) با نام ماهی راه‌راه تیرانداز نیز شناخته می‌شود. زیستگاه این ماهی رودخانه‌های کوچک و جوشان آسیا است.

عناوین اصلی