ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

فلاشینگ

آماده کردن میش ها برای جفتگیری

آماده کردن میش ها برای جفتگیری ۱۳۹۸/۶/۳۰ 11:45:33 AM

بالا بردن سطح تغذیه میش‌ها 10 الى ۱۴ روز قبل از جفت‌گیرى تا دو هفته بعد از جفت‌گیرى سبب افزایش وزن سریع میش‌ها شده و در نتیجه، 10-20% بره بیشترى در گله تولید خواهد شد.

عناوین اصلی