ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

آمیلوئیدوز

سندرم در گاوها

سندرم در گاوها ۱۳۹۹/۳/۲۵ 3:09:38 PM

به وقوع درمانگاهی یک بیماری که عوامل شناخته شده و عوامل ناشناخته‌ای باعث بروز آن می‌شوند، سندرم می‌گویند.

عناوین اصلی