• سندرم در گاوها

    سندرم در گاوها

    به وقوع درمانگاهی یک بیماری که عوامل شناخته شده و عوامل ناشناخته‌ای باعث بروز آن می‌شوند، سندرم می‌گویند.

  • آمیلوئیدوز (amyloidosis) یا سندرم نفروتیک در دام

    آمیلوئیدوز amyloidosis یا سندرم نفروتیک در دام

    در گاوها رسوب آمیلوئید (یک نوع پروتئین شبیه نشاسته) در گلومرول‌های کلیه اتفاق می‌افتد و ایجاد سندرمی بنام سندرم نفروتیک می‌کند.

عناوین اصلی